MEIST

Sireli lugu

Ühel ilusal päeval aastal 1980 tõi mitmendat põlve mesinik Jüri Rebane meie Hiiumaa suvekodu õuele paar mesilastaru. Ütles, et hakake nüüd nende eest hoolt kandma. Tuleb tunnistada, et meie peres polnud keegi kunagi mõelnud ega unistanud mesilastega tegelemisest, põhjuseks ainuüksi kartus nende suhtes.

Alguses oli vaja pikka hoovõttu isegi selleks, et minna taru lahti tegema – hirm mesilaste ees kippus võimust võtma.

Tõsi, algsed mesilasedki olid suhteliselt metsikud ehk ristandid suvaliste mesilaste vahel. Ilmnes aga, et nendega oskuslikult ringi käies ja muretsedes tasapisi ka puhtatõulisi mesilasi, polnudki asi nii hull nagu alguses paistis. Mida rahulikumalt nendega tegeleda ja mida puhtam on mesilaste tõug, seda rahulikumad on ka mesilased ise mesiniku tegevuste juures.

Tõsisema tõuke mesindusega tegelemiseks andis mõni aeg hiljem meil külas olnud Ameerika suurmesinik Rodney Steward, tänu kellele tekkis soov mesila edasiarendamiseks ja ühtlasi ka meega turule minemiseks. Nii sai talu baasil alguse meetootmisettevõte, kuhu kandus nii mee pakendamine kui ka mee turustamine.

Sireli kaubamärgiga tooteid leiate täna pea kõigist kauplusekettidest ja väiksematestki kauplustest üle Eesti. Tänu oma pikaajalistele kliendisuhetele ja meie lojaalsetele tarbijatele oleme suutnud ületada nii häid kui halvemaid aegu.

Pole saladus, et mesinduse käekäik on sõltuv paljudest teguritest, olgu need siis ilmastiku- ehk korjetingimused, looduskeskkond, mesilaste haigused või viimasel ajal eriti ka keskkonna reostusest tingitud mõjud mesilastele. Seda silmas pidades rakendame kogu oma meeskonnaga kõiki oma oskusi ja pikaajalisi kogemusi selle nimel, et muutuvate olude kiuste pakkuda oma klientidele alati parimat mett ja mitmekülgset tootevalikut.

Peep Martverk, Sireli kaubamärgi looja

.

Vaata meie lugu videost

Sireli mesi…

…pärineb Eesti puhtast looduskeskkonnast ja on toodetud mesinike poolt, keda me hästi tunneme. Oleme ise mesinikud ja teame üksikasjalikult, mida tähendab väärt meetootmine. Jälgime, et Sireli mesi toodetakse vastavalt headele mesindustavadele. Mee kvaliteeti kontrollime regulaarselt nii Eesti kui Saksa laborites.

Mee kättesaadavus kõigile soovijatele ja toodete praktilisus ning kasutajamugavus on meile olulised. Nendest põhimõtetest lähtuvalt teeme pakendi ja turustuse valikuid. Meie põhjalik töö tagab, et Sinuni jõudev Sireli mesi on kvaliteetne ja soodsa hinnaga.

Jälgi meie uudiseid siit!

Saa osa meie tegemistest ja pakkumistest, liitu kirjalistiga:

  Meie edasimüüjad on kaupluseketid ja nende e-poed

  Teeme arendusprojekte

  Lühikese tarneahela projekt

  Projekti eesmärk on kohalike meetootjate konkurentsivõime suurendamine meetoodete müügil lõpptarbijale. Projekti tegevuste kaasabil saavutatud toote allika ja tootmisviisi läbipaistvus tavalise kaupluse anonüümse toote asemel tagab tarbijale kaubamärgi usaldusväärsuse, jutustab tootega seotud loo ning lisab nii tootele väärtust tarneahelas tootjast tarbijani. Kohalike meetootjate koostöös kohaliku mee täiendav väärindamine, tarbijale kohaliku toote garantii senisest suurem teadvustamine kindlustab toidu tootmise ja turustamise tarneahela parema toimimise, tagab tarbijale lisaväärtuse ja meetootjatele tegevuse jätkusuutlikkuse.

  Projekti lõpuks on tarbija varustatud kättesaadava infoga nende meetoodete tootja, tootmisviisi ja sisu kohta, mistõttu tarbija usaldus jaekaubanduskettidest ostetava mee sisu ja kvaliteedi vastu on kasvanud, suurendades nii kohalike meetootjate turujõudu jaekaubandussektoris.

  Projekti rahastatakse lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamise toetusest.

  Taruvaigu kasutusvõimaluste uuring

  Taruvaik on multikomponentne materjal, mida mesilased valmistavad nende elukoha ümbruse taimedelt kogutud bioloogilisest materjalist. Propolise koostis sõltub selle tõttu oluliselt taimedest, mis mesilaste korjepiirkonnas kasvavad. Eestis pole põhjalikke taruvaigu uuringuid tehtud ja seetõttu on taruvaigu kasutuspotentsiaali hindamiseks võimalik uurida meie taruvaigu omadusi ning võrrelda seda taruvaikude koostisega, mille kohta on olemas biokatsetuste tulemused. Samuti uuritakse taruvaigu analüüsi võimalike ekspressmeetodite rakendatavust esmaseks kvaliteedi kontrolliks.

  Uuringut toetatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 6000 euro ulatuses. Taruvaigu kasutamisvõimaluste uuringu tellija on Iktos OÜ ning läbiviija Tartu Ülikool. Projekti kestvus on aprill 2021-jaanuar 2022.a.

  Mee pakendamise kvaliteedi arendamine

  MTÜ PAIK heakskiidul ja PRIA toel oleme saanud LEADER vahenditest toetust. Toetuse abiga soetame mee töötlemise seadme, mille abil tõsta meepakenduse kvaliteeti.

  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetus

  Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse eesmärk on aidata kaasa põllumajandusettevõtete mitmekesise struktuuri säilimisele. Meetme raames antakse toetust väikestele põllumajandusettevõtetele põllumajandustoodete tootmise või töötlemise arendamiseks.

  Iktos OÜ on saanud toetust põllumajandustoodete tootmise arendamise alaste tegevuste elluviimiseks, mee hoiustamiseks sobivate nõude ning automaatse doseerimismasina soetamiseks.

  Investeering aitab ettevõttel laiendada sortimenti konkurentsivõimelisemaks ning parandada majanduslikku toimimist.