Taruvaigu kasutamisvõimaluste uuring

Propolis on multikomponentne materjal, mida mesilased valmistavad nende elukoha ümbruse taimedelt kogutud bioloogilisest materjalist. Propolise koostis sõltub selle tõttu oluliselt taimedest, mis mesilaste korjepiirkonnas kasvavad ja geograafilisest asukohast. Eestis pole varem liiga põhjalikke propolise uuringuid tehtud ja seetõttu on Eesti taruvaigu kasutuspotentsiaali hindamiseks võimalik uurida meie piirkonna propolise keemilist koostist ning võrrelda seda taruvaikude koostisega, mille kohta on olemas biokatsetuste tulemused sh ka viiruste ravis. Samuti on uuritakse taruvaigu analüüsi võimalike ekspressmeetodite rakendatavust esmaseks kvaliteedi kontrolliks.

Uuringut toetatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 6000 euro ulatuses. Taruvaigu kasutamisvõimaluste uuringu tellija on Iktos OÜ ning läbiviija Tartu Ülikool. Projekti kestvus on aprill 20201-november 2021.a.

Iktos OÜ © 2020

(+372) 50 48226

sireli@sireli.ee